Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 26 w Toruniu rozpoczęła swoją działalność edukacyjną we wrześniu 2004 roku.  Powstała z inicjatywy rodziców, którzy martwili się co będzie dalej z ich dziećmi – uczniami gimnazjum. Rodzice wielokrotnie zastanawiali się: „Co ich dzieci będą robiły w życiu dorosłym?”, „Czy podejmą pracę”,  „Czy będą  potrafiły  znaleźć się w sytuacjach wymagających podejmowania życiowych decyzji i dokonywania samodzielnych wyborów?”.  

Na prośbę rodziców, pani Wiesława Skowrońska dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 uruchomiła procedurę utworzenia szkoły, która zaowocowała powstaniem w Toruniu  Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

Od tego czasu szkołę opuściło 67 absolwentów. Różnie potoczyły się ich losy. Niektórzy znaleźli swoje miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub w innych instytucjach. Inni realizują swoje marzenia pracując zawodowo. Mamy nadzieję, że dla wszystkich czas nauki w Naszej Szkole był czasem rozwoju i niezapomnianych przeżyć.

Chcemy, by Szkoła przygotowała wszystkich uczniów do autonomicznego (na miarę ich możliwości) i aktywnego dorosłego życia. Od 2008 roku pomaga nam w realizacji tego celu patron Szkoły - Ksiądz Profesor Józef Tischner.


 

III REGIONALNE FORUM

SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY

z województwa kujawsko - pomorskiego

DALEJ >>

 

Życie Szkoły - Aktualności